Det overfylte sentrum

Midt i en heltisk valgkamp kommer Aftenpostens politiske redaktør sist lørdag med en betimelig påminning av den brede norske enigheten. Harald Stanghelle retter søkelyset mot hvor trangt det er i sentrum av norsk politikk. En logisk oppfølging av hans resonnement, vil være en oppfordring om større deltagelse fra uavhengige krefter i det politiske ordskiftet, skriver Terje Svabø i Aftenposten 24.08.05


Sammenlignet med andre europeiske demokratier har Norge fortsatt en aktiv partiflora, men det er en utfordring for vårt politiske miljø at debatten er veldig konsesus-preget og at kompromisser opphøyes til idealer. Stanghelle henviser selv til skatte- og pensjonsreformene som to illustrerende eksempler.  I denne viljen til felles-løsninger ligger mye positivt for vårt velferds-samfunn, men mangelen på dristighet og vilje til å innta upopulære standpunkter og våge spørsmål om mer vidtrekkende reformer, er også en hemsko.


 


Meningsmålingene så langt i valgkampen understreker at velgerne åpenbart har problemer med å se de store forskjeller. Det faktum at en betydelig andel av velgere i disse dager vandrer mellom de to alternativer og til og med mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, avdekker et behov for en mer markant profilering av alternativene. Ikke minst i en valgkamp burde partiene i langt større grad våge å utfordre med sine primære standpunkter, i stedet for å jakte på den imaginære sentrumsvelgeren.


 


Norsk politikk handler i betydelig grad om å bli anerkjent, om å bli tatt opp i det gode selskap. Vi ser dette særdeles klart i denne valgkampen, hvor SV nå gjør hva det kan for å viske ut sine motsetninger til Arbeiderpartiet og hvor det er liten tvil om at Fremskrittspartiet mer enn gjerne hadde lagt sitt program i skuffen dersom dagens regjeringspartier hadde rukket fram ei hånd.


 


I dette brennende ønske om å innta en plass i det overfylte sentrum, oppstår et behov for aktører utenfor partikontorene som er villige til å stille mer prinsipielle og langsiktige spørsmål om utviklingen av vårt velferds-system. Ikke for å bryte det ned, men for å se på hvilke alternativer som eksiterer for å bevare gjennom forandring.


 


Valgkampen så langt er en klar konsekvens av at politikerne gjennom stortings-sesjonen i for stor grad har latt seg lede av kortsiktige mål og et hektisk kappløp for å ta igjen tapt oppslutning til neste meningsmåling. Slikt blir det dårlig med langsiktige alternativer av og reformer blir mer klatting på eksisterende politikk, i stedet for forfriskende, idebaserte holmganger.


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »