FROKOSTMØTE 11/6: Hvorfor demokrati?

– Faren for "mykt despoti" er der hele tiden. Selv i et godslig demokrati som det norske, sa professor Stein Ringen i sin innledning på frokostmøtet om demokrati og reformbehov. Ringen presenterte sin nye bok Hvorfor demokrati? I debatten om hvilke reformer som vil styrke demokratiet var Stortingets presidentskap representert ved visepresident Carl I. Hagen og Lagtingets president Inge Lønning. Med i debatten var også Sivilombudsmann Arne Fliflet.

Sentrale spørsmål er behovet for revisjon av grunnloven, styrket lokalt selvstyre, privat sektors rolle i tjenesteproduksjonen og borgernes valgfrihet. Offentlig sektors tilnærmede monopol innen forskning stod også sentralt.

Les Torkel Brekkes artikkel i Dagbladet om boken og se filmen fra Civitas frokostmøte med paneldeltagernes innledninger:

Første del av Stein Ringens innledning:


Annen del av Ringens innledning og første del av innledningen til Inge Lønning:

Inge Lønning og første del av Arne Fliflets innledning:

Arne Fliflet og første del av Carl I. Hagens innledning:

Carl I Hagen:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »