«De borgerlige ungdomspartiene krever kutt i sykelønn»

«De fire borgerlige ungdomspartiene møtte (tirsdag) ettermiddag finansminister Siv Jensen, for å uttrykke sin bekymring for velferdsstatens bærekraft og gi råd til regjeringen,» skriver Dagbladet. «De fire ungdomspartiene er for første gang enige om tre tiltak, som de i dag presenterte for finansministeren.
• Kutt i sykelønn
• At regjeringen må legge opp til et lavere offentlig forbruk
• At oljepengene må brukes på utdanning, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skatteletter»

 

«Bakgrunnen for utspillet er Civitas pamflett «Har vi råd til fremtiden?», basert på den forrige regjeringens perspektivmelding i 2013. I perspektivmeldingen framgår det at hvis vi fortsetter å leve slik vi gjør i dag, vil ha et budsjettunderskudd på 140 milliarder kroner i 2060. Det utgjør seks prosent av fastlands-BNP. Det var denne pamfletten de borgelige ungdomspartiene overleverte til finansministeren i dag, sammen med sin bekymring for framtida,» skriver Dagbladet videre.

Civitas publikasjon, skrevet av Mathilde Fasting, kan lastes ned eller bestilles her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »