Copenhagen Concensus: Viktigst å bekjempe HIV/AIDS

Kampen mot HIV/AIDS ble plassert på topp, tett fulgt av sult og frihandel av økonomene på Copenhagen Consensus.


I nesten en uke har åtte anerkjente økonomer vært samlet i København for å finne fram til hvilke verdensproblemer som mest effektivt kan løses gjennom investeringer. Økonomene peker på kampen mot HIV og AIDS. På den 17. punkter lange listen som ble presentert i dag, var klimatiltak taperen. 


Økonomene har arbeidet ut fra følgende problemstilling; «Hvis vi hadde 50 milliarder dollar ekstra til å bruke på en bedre verden, hvor skulle vi satset først?» Avisen Politiken skriver at paneldeltekerne er villig til å sette inn over halvparten av pengene på kampen mot den stadig voksende AIDS/HIV-problematikken.


Du kan lese hele saken i Politiken, eller den avsluttende pressemeldingen fra Copenhagen Consensus (pdf). 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »