CIVITA-seminar: «MeWe-generasjonen» tar valgfrihet for gitt

Hva kjennetegner generasjonen som ble født på 1980-tallet? Fremtidsforskerne i Kairos Future har sett nærmere på det de kaller «MeWe-generasjonen» i Skandinavia. Hva forventer denne generasjonen av politikere og hvilke valg kan vi vente at de tar?


Teorien om overgangen fra materielle til postmaterielle verdier som følge av velstandsvekst og modernisering, er kjent fra den amerikanske sosiologen Ronald Inglehart. I følge Mads Lundgren utmerker «MeWe-generasjonen» seg som utpreget postmaterialistisk fordi et flertall blant dem ikke er opptatt av å oppnå en høyere materiell levestandard enn sine foreldre.


Hva kjennetegner denne generasjonen? -De er født midt i 1980-årene og kalles «MeWe-generasjonen» fordi de er utpregede individualister men ikke egoister, sier Lundgren. De ønsker kollektive løsninger samtidig som de tar valgfrihet for gitt. Denne generasjonen er fortrolig med ny teknologi og alskens duppeditter. – Dette er den første internett-generasjonen, de er oppvokst med internett og mobiltelefoner. De bruker ny teknologi for å være sammen med venner. I det hele tatt er de svært opptatt av venner og familie, sier Lundgren.


Hva så med følgene for organiseringen av samfunnet? Denne generasjonen mener de har ubegrensede valgmuligheter og at de selv har fullt ansvar for eget liv. I boken som foredraget bygger på skriver Lundgren: » Politikkens rolle vil bli å redusere reguleringer som begrenser individuell frihet».


Lundgren understreker at dette er en svært kritisk gruppe unge mennesker som fra ung alder har blitt bombardert med reklame. De gjennomskuer falskhet og budskap uten substans, mener han. Samtidig er dette en generasjon som ikke kjøper ferdige «pakkeløsninger» fra politiske partier, men samtidig må politikere representere mer enn summen av stemmegivning i enkeltsaker, de må være troverdige, oppriktige og stå for et samfunnssyn.


I debatten understreket Lundgren at denne generasjonen ikke skiller seg voldsomt fra tidligere generasjoner, som f.eks x-generasjonen. Derimot mener han at man i studiene har funnet at «MeWe-generasjonen» forsterker utviklingstrekk man allerede har sett ved studier av x-generasjonen, generasjonen som i dag er i 30-årene og på vei til å erobre kommandohøydene i samfunnet.


 


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »