Ayaan Hirsi Ali: – Vi trenger en verdibasert innvandringsdebatt

-Den sosiø-økonomiske tilnærmingen til integrering er ikke nok og dessuten er den ofte feilslått, sa Ayaan Hirsi Ali med adresse til norsk og tradisjonell europeisk integreringspolitikk.


Ali mente at den sosio-kulturelle tilnærmingen er viktigere og det er den som er kontroversiell. – Vi må ha en verdibasert diskusjon om integrering og vi må stille krav til at innvandrere integrerer seg selv. Alle problemer løses ikke med økt levestandard og arbeidsplasser, sa hun til en den store forsamlingen som hadde møtt opp i lokalene til Fritt Ord.


Hun understreket muslimers problemer med integrering ved å vise til Storbrittannia og de store forskjellene mellom pakistanere og indere. -Indere er langt bedre integrert og deltar i samfunnslivet på en helt annen måte enn innvandrere fra Pakistan, sa hun. 


Ayaan Hirsi Ali jobber nå med en bok om behovet for en opplysningstid i muslimske land. Boken handler om profeten Muhammeds møte med sentrale vestlige liberale tenkere som John Stuart Mill, Karl Popper og Friedrich Hayek. – Konflikten mellom liberalismen og kristendommen er avklart. Nå er det konflikt mellom liberalismen og islam, sa hun.


Hun minnet forsamlingen om hvor heldige vi er som lever i et demokrati: – Demokrati er ingen naturtilstand, vi må jobbe for det hele tiden. Muslimske innvandrere har det bedre i liberale demokratier enn i landene de kommer fra opprinnelig. Dette må oppleves som et paradoks når de har vokst opp med at islam er den mest avanserte og siviliserte av alle religioner, sa hun og la til at det er lettere å være muslim i Norge enn i et muslimsk land.


DE

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »