Avmystifiser forslaget til tjenestedirektiv

Få EU-initiativ har blitt så upopulære som forslaget til nytt tjenestedirektiv. Det foreslåtte direktivet har blitt selve symbolet på skremmebildet av et ”ultraliberalt” EU – og har dermed fått sin del av ansvaret for resultatet av folkeavstemningene i Frankrike og Nederland.


Les artikkelen og fakta om tjenestedirkettivet her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »