Akademia: Lost in translation?

SPRÅKSTRIDEN I NORGE dreier seg ikke bare om nynorsk og bokmål. To nye språk har dukket opp det siste tiåret: Markedsspråket og kulturspråket. Debatten rundt reformer på universitetene, i skolen og i bokbransjen har vist at de to språkene allerede har blitt så forskjellige at de som bruker det ene, knapt forstår det andre, skriver Nils August Andresen i Dagbladet 13. juni 05. Andresen er kulturredaktør i tidsskriftet Minerva.


Les hele artikkelen her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »