Sosial mobilitet og likhetsidealet

Publisert: 14. februar 2007

Tidligere konkurransedirektør Egil Bakke tar i denne artikkelen et oppgjør med det han mener er politiske mål om resultatlikhet. Han forklarer hvorfor målet er uoppnåelig og mener ambisjonen heller bør være å gi muligheter for alle. Bedre muligheter for sosial mobilitet er viktigere enn omfordeling skriver Bakke.

Les hele artikkelen: Sosial mobilitet og likhetsidealet

Egil Bakkes artikkel er skrevet for Civitas hjemmeside.

Se også av Egil Bakke på Civitas hjemmeside

Store planer- sørgelige resultater (Civita 2006)

Den liberale stat – et ideal (Civita 2005)