Alle gode krefter

Eldremeldingen ser mye til Danmark. Danskene oppmuntrer til konkurranse. Støres eldremelding peker på mangfold i behov, men følger ikke opp med mangfold i løsninger. Det er synd, for skal vi utvikle kvalitet i eldreomsorgen behøver vi alle gode krefter, også de private, skriver Mathilde Fasting og Karine Skaret i BT.

Publisert: 7. mai 2013

Av Matilde Fasting og Karine Skaret, Civita.

Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» beskriver mange nyttig tiltak, men det private blir i for liten grad inkludert som en del av løsningen.

Snarere anses private som en del av problemet, mens det snakkes varmt om kommunene og frivillig sektor. Et urovekkende eksempel er Verdighetssenteret i Bergen. Regjeringen vil, som del av den nasjonale strategien for frivillighet, videreutvikle satsingen på opplæring av frivillighetskoordinatorer.

Selv med visjoner og gode hensikter, er det urealistisk å få til innovasjon og omstilling uten å ta i bruk privat sektor. De kreftene som ofte står bak innovasjon, er profittdrevne bedrifter. Kommunene er ikke organisert for å drive med innovasjon i stor skala. Innovasjon innebærer risiko for tap, noe som er vanskelig med et anstrengt kommunebudsjett.

Eldremeldingen ser mye til Danmark. Fredericiamodellen for hverdagsrehabilitering, fond for utvikling av velferdsteknologi og et Mindlab for samarbeid om utvikling av nye omsorgsløsninger er blant de gode forslagene som trekkes frem. Det som ikke nevnes, er at 95 prosent av de danske kommunene har innført valgfrihet i eldreomsorgen, og at over 30 prosent av dansker med hjelpebehov benytter private leverandører. Danskene oppmuntrer til konkurranse på kvalitet, og incentivene for bedre løsninger styrkes. Støres eldremelding peker på mangfold i behov, men følger ikke opp med mangfold i løsninger. Det er synd, for skal vi utvikle kvalitet i eldreomsorgen behøver vi alle gode krefter, også de private.

Innlegget er publisert i Bergens Tidende 7.5.13.