Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Det pågår en debatt om hvor grensen skal trekkes for bedriftenes samfunnsansvar. Det er en svært viktig og grunnleggende debatt om markedsøkonomiens rolle, vilkårene for verdiskaping og ikke minst om politikkens grenser.

Civita har utfordret de politiske ungdomsorganisasjonene til å gi sitt syn på spørsmålet. Vi vet at spørsmål om marked og moral er sentralt for mange unge menneskers samfunnsengasjement. Meningene er sterke og veldig delte.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »