Likhet før velferdsstaten – Norsk inntektsulikhet gjennom 120 år

Likhet før velferdsstaten – Norsk inntektsulikhet gjennom 120 år

av Håkon Block Vagle og Eirik Berger, masterstudenter ved NHH

 

Norge utpeker seg i dag som et av verdens rikeste, men også likeste land. Knapt noe sted er inntekten jevnere fordelt enn i Norge.

Hvordan kom vi dit? Var det velferdsstaten som forandret Norge, eller ble norsk likhet vunnet tidligere?

Dette notatet oppsummerer forskning på historisk inntektsulikhet i Norge. Forskningen tyder på at store deler av reduksjonen i norsk ulikhet fant sted før Norge fikk en omfattende velferdsstat.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »