Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering

Det er opplagt at en rødgrønn regjering prioriterer annerledes enn en borgerlig regjering, og det er ikke overraskende at konkurransepolitikken er et av områdene der politikken endres. Formålet med denne pamfletten er å se nærmere på hvordan politikken egentlig har endret seg på dette området under den nåværende regjering, og å si noe om konsekvensene omleggingen vil få utover den enkelte sak. I tillegg vurdere om Regjeringens politikk på området er konsekvent og sammenhengende, og hva/hvem som påvirker de valg Regjeringen gjør. Et viktig spørsmål er om Konkurransetilsynet er utsatt for mer eller mindre politisk styring enn før, og om endringene rammer noen samfunnsområder mer enn andre.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »