Bøker

Liberalisme

Formålet med denne antologien er å samle en rekke av de viktigste filosofiske tekstene om politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen, for slik å legge til rette for en større norsk resepsjon av de tenkerne som har lagt de viktigste premissene for det moderne liberale demokratiet og av de tenkerne som viderefører diskusjonen i dag.

Bestill boken her »

Migrasjon og frihet

Migrasjon er en positiv kraft for Norge og mange andre land i verden. Likevel diskuterer man som regel utfordringer og negative sider ved innvandring. Vi ønsker en bedre debatt om disse spørsmålene fordi vi tror at migrasjon vil fortsette å være høyt på den politiske dagsorden.

Bestill boken her »

Da mennesket skapte verden

«Da mennesket skapte verden» er historien om velstandsutviklingen og dens viktige forutsetninger, et kampskrift mot den kontrolliver, misunnelse og frykt som truer friheten i dag. Med denne boken går Norberg rett inn i dagens aktuelle debatter om markedsøkonomi, bedrifters samfunnsansvar, miljø, lykke og konsum.

Bestill boken her »

Storebror dreper! Om totalitarisme

«Nå har Civita fulgt opp og offentliggjort en fremstilling av historikeren Bård Larsen, Storebror Dreper! Om Totalitarisme. Det er blitt en gjennomgåelse av deler av den store litteraturen om totalitære regimer og bevegelser, et tilgjengelig og uteknisk språk velegnet for ungdom» Fra professor Bernt Hagtvets omtale av boken i Aftenposten 3. september.

Bestill boken her »

Tre essays om Konservatisme

Denne pamfletten inneholder tre essays om konservatismen. Til sammen presenterer de de konservative ideene, sentrale tenkere og skoleretninger og ikke minst konservatismens historiske rolle.

Bestill boken her »

Tre essays om Liberalisme

Denne pamfletten inneholder tre essays om liberalismen. Til sammen presenterer de den liberale tradisjonen, sentrale tenkere og skole-retninger og ikke minst liberalismens historiske rolle.

Bestill boken her »

MORALDANNENDE KRETSLØP – Stat, samfunn og sivilt engasjement

«Moraldannende kretsløp. Stat, samfunn og sivilt engasjement» tar opp hva som skjer med de norske sivile tradisjonene i møtet med modernitet og et sosialdemokratisk velferdsregime. Boken ble lansert på Civitas frokostmøte onsdag 21. november der forfatter Håkon Lorentzen møtte kultur- og kirkeminister Trond Giske og stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H) til debatt.

Bestill boken her »

Kampen om kunnskapsskolen

Denne boken er utgitt av Civita i samarbeid med Universitetsforlaget. Boken ble lansert på et seminar hos Universitetsforlaget torsdag 23. november.

Bestill boken her »

RETORIKK OG REALITETER

Den som kan påberope seg menneskerettighetene til støtte for sitt syn har et moralsk overtak i samfunnsdebatten. På stadig flere områder brukes menneskerettighetsargumenter. Har det gått inflasjon i begrepet? Hvordan bør egentlig menneskerettighetene tolkes i dag? Og hvem har egentlig menneskerettigheter? Emberland kritiserer sentrale politikere og menneskerettighetsorganisasjoner for upresis og dels villedende omgang med begrepet menneskerettigheter.

Bestill boken her »

MULIGHETER FOR ALLE

Muligheter for alle – dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi, gir en innføring i betydningen av økonomisk vekst og entreprenørskap i en fri økonomi.

Bestill boken her »

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt – bank for fattige

Denne boken er en innføring i mulighetene ved fattigdomsbekjempelse gjennom mikrokreditt. Mikrokreditt er en rendyrket ”hjelp til selvhjelp” som fremmer entreprenørskap og setter hver enkelt fattig i ”førersetet i egne liv”.

Bestill boken her »

Forvaltning i de lukkede rom

I denne rapporten argumenteres det for at langt større grad av offentlighet både er viktig og riktig, ikke minst for å styrke forvaltningens troverdighet. Innsyn i forvaltningens virksomhet er en forutsetning for demokratiet, og dagens offentlighetslov fungerer ikke etter hensikten.

Bestill boken her »

Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

«Det er min intellektuelle plikt å presentere hovedinnholdet i Hayeks lære uten bruk av skremmende fagspråk, slik at et langt større publikum blir i stand til å forstå Hayeks verker, istedenfor bare å kjenne navnet hans», skriver forfatteren Eamonn Butler i forordet til denne boken som sammenfatter teorier og argumenter fra mer enn 25 bøker.

Bestill boken her »

Europas stille revolusjon

«En politisk samling som er uten sidestykke i verdensdelens historie har funnet sted i Vest-Europa etter 1945 – og etter 1989 også i den østlige delen. Det har vært en stille revolusjon i tenkemåte – og en revolusjon som har omformet stater, samfunn og mennesker»

Bestill boken her »

Frihet – Samtalen fortsetter

Les blant andre: Mario Vargas Llosa om globalisering, Christian Beck om frihet og utdanning, Olaf Thommessen om liberal innvandringspolitikk, Henrik Syse om moral og frihet, Lee Bygrave om personvern etter 9/11, Cecilie Willoch om frihet og bioteknologi, Thore K. Karlsen om fleksibilitet og frihet i arbeidslivet. Redaksjon: Maria Ludvigsson og Dag Ekelberg

Bestill boken her »

Åpen Verden – Et forsvar for globaliseringen

Mange mener at globaliseringen fører til større ulikhet og fattigdom, truer velferdsstaten og sysselsettingen, skader miljøet og øker risikoen for internasjonale konflikter. Motstanderne påstår at kulturelt mangfold blir til forflatet amerikanisert monokultur. De påstår at makten overføres fra nasjonalstaten til multinasjonale selskaper.

Bestill boken her »