Woke

Publisert: 2. september 2020

Woke, årvåkenhet, betyr å være våken og på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypiserende. Av mange blir «wokeness» betraktet som en borgerplikt i kampen mot rasisme og generell urett.

På den annen side har såkalt wokeness blitt et etablert begrep med negative assosiasjoner. Det viser både til en ny generasjon og til en fremgangsmåte som særlig kommer til uttrykk i sosiale medier. Det tilliggende uttrykkene ”call out culture” og ”shaming” betyr at noen publiserer mer eller mindre dokumenterte påstander om en person som har sagt noe som oppfattes som upassende, noen ganger inkludert å tagge inn den suspektes arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere.  Følgene blir ofte en massiv fordømmelse som spres på ulike digitale plattformer, også kjent som ”den digitale gapestokken”. I USA er dette blitt så omfattende at president Barack Obama har advart mot utviklingen.

Artikkelen er skrevet av Bård Larsen og er sist oppdatert 2.9.2020.

Videre lesning:

Kathrine Jebsen Moore om kulturkrigen