Finn på siden

Ideer

Verdens likeste land

Norge er et av verdens likeste land, men hvor like er vi egentlig? Hvorfor er bolig så dyrt? Hva skjer med økonomien, hvis ingen tør å starte sin egen bedrift? Og hvordan kan vi sikre en grønnere fremtid? Gjennom seks ulike videoer tar vi opp aktuelle problemstillinger innen temaene frihet og likhet, klima, boligmarkedet, arbeidsmarkedet, entreprenørskap og utdanning. Gode valg tas med kunnskap.

Publisert: 5. november 2021

Se alle seks videoene her:

Frihet og likhet

Klima

Boligmarkedet

Arbeidsmarkedet

Entreprenørskap

Utdanning