Religion hindrer neppe integrering

«Migrasjon gjør altså religion både sterkere og svakere. Men hindrer religion integrering? Eller kan religion tvert imot være noe som gjør integrering enklere?» Torkel Brekke skriver i Dagens Næringsliv.