Nytt Civita-notat: Ulikhet i USA

Den amerikanske drømmen lever fremdeles, men gjenspeiler i stadig mindre grad realitetene i dagens Amerika. Den økonomiske utviklingen har forsterket forskjeller i inntekt, formue og muligheter blant landets innbyggere. Rundt halvparten av befolkningen har knapt merket noe til krisen, mens den andre halvparten fortsatt sliter med ettervirkningene av den økonomiske boblen som brast.

Mangel på virkelighetsorientering på begge sider av det politiske spekteret gjør det vanskelig å diskutere viktige spørsmål knyttet til framtidens skatter, trygdeordninger og hvilke oppgaver man ønsker å tillegge de føderale myndighetene.

Er det virkelig en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken?

Notatet er delvis basert på essayet ”God morgen, Amerika!” som var på trykk i Samtiden nr. 4, 2012.

Last ned og les notatet her: Civita-notat_5_2013

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »