Ideer

Nytt Civita-notat: Profesjonalisering av Forsvaret

Det er denne debatten tiden nå er inne for å ta – ikke om vi skal profesjonalisere Forsvaret, men hvordan. De reelle alternativene er at vi enten diskuterer hvordan en profesjonalisering skal skje og gjennomfører den ut fra en klar forestilling om hvordan det best kan gjøres – eller våkner opp en dag og finner ut at det bare ble slik, skriver Sverre Diesen.

Publisert: 7. september 2013

Av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen

Profesjonalisering oppfattes normalt som et gode, ikke minst når det dreier seg om å løse oppgaver innenfor offentlig sektor. Det er derfor merkelig at profesjonalisering av Forsvaret har vært sett på med stor skepsis og til dels vært mistenkeliggjort som et utslag av både militarisme og manglende demokratisk sinnelag.

Det må forventes at en profesjonalisering av Forsvaret  medfører både kvalitativ nivåheving og den holdningsendring vi ser som positive effekter av profesjonalisering på andre områder. Det betyr likevel ikke at verneplikten bør avskaffes, men at vi fundamentalt må revidere måten vi praktiserer den på.

Det er denne debatten tiden nå er inne for å ta – ikke om vi skal profesjonalisere Forsvaret, men hvordan. De reelle alternativene er at vi enten diskuterer hvordan en profesjonalisering skal skje og gjennomfører den ut fra en klar forestilling om hvordan det best kan gjøres – eller våkner opp en dag og finner ut at det bare ble slik, med alle de skavanker en ordning som oppstår på denne måten vil ha.

Last ned notatet her: Civita-notat_22_2013