Manglende kunnskaper om viktig historie

Hva vet norsk ungdom om totalitære ideologier og følgene av dem? Hva vet de om sentrale hendelser i nyere historie og menneskene bak dem? Hvorfor er det så viktig at ungdom har kunnskap om følgene av totalitære idéer og regimer? Hvilket ansvar har skolen? Civita, i samarbeid med TNS Gallup, har undersøkt hva norske elever kan om dette.

Undersøkelsen, som ble presentert av Gunnar Vogt i TNS Gallup, avslører manglende historiekunnskaper hos norske ungdommer. Nazismens forbrytelser godt kjent, heldigvis. Noe annet er det med kunnskaper om kommunismen og følgene av kommunistiske regimer.

”Dette er ikke overraskende. Det er en følge av forfallet i skolen som får sosialdemokrater som meg til å gå mot høyre, sa Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved UiO. Han la til at det finnes mange godt voksne nordmenn som ikke vet hvem Pol Pot var, selv om de i sin tid besøkte Kambodsja. Hagtvet understreket at debatten ikke bør handle om tall og om hvem som drepte flest. Derimot bør debatten handle om demokrati og menneskesyn. Han etterlyste et sterkere engasjement fra høyresiden i denne debatten.

Aslak Sira Myhre, leder av Litteraturhuset, fryktet at Civita hadde til hensikt å sidestille nazismen og kommunismen. ”Jeg er kommunist. Kommunismen handler om menneskets totale frigjøring, mens nazismen handler om total undertrykkelse. Nazismen var et varslet folkemord. Det handler alltid om vold. Det fremgikk ganske tydelig av Hitlers Mein Kampf . Det samme kan man ikke si om tekstene til Karl Marx, sa Myhre. Han mente også at det var en svakhet ved undersøkelsen at man ikke har med kontrollspørsmål. Undersøkelsen ville antagelig ha avdekket tilsvarende kunnskapsmangler om andre historiske begivenheter, mente han.

Vibeke Mohn Herberg, leder i Eleveorganisasjonen, var overrasket over undersøkelsen. ”Nå har vi lenge hørt at skolen ikke lærer oss å skrive eller regne. Nå får vi vite at vi ikke lærer historie heller. Vi vet at norske elever skårer høyt i undersøkelser om demokratiforståelse. Kanskje vi ikke er så flinke som vi tror”, sa hun og understreket samtidig at norske elever gjerne vil lære mer om dette.

Einar Kristian Steffenak, lektor ved Stange videregående skole, la store deler av skylden på skolen: ”Vi har stadig flere lærere som kan mye om mindre. Hvis ikke lærerne vet noe om dette selv, kan de heller ikke lære bort noe. Læringstrykket er for lite og lærerne presses til å gi bedre karakterer enn det er grunnlag for”, sa han og mente at elevene ikke er dummere i dag enn tidligere. Han mente også at flertallet av lærernes venstreorienterte holdninger bidrar til påvirke grundigheten i undervisningen om kommunismens forbrytelser.

Sagt i debatten:

”Skolen må ta ansvar for at elevene ikke vet mer om dette”

Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag

”Historielæreren min sier at det ikke er nødvendig å lære om Pol Pot”

Elev i 3. klasse ved Elvebakken vgs.

”Nazismen og kommunismen er helt ulike. Men, kjernen i problemet med kommunismen er at partiet kan undertrykke enkeltmennesket”

Rolf Utgård

”Jeg har vært på safari i dette reservatet dere kaller Norge i tretti år. Jeg stusser over manglende engasjement for demokrati. Da lederen i islamsk råd for en tid tilbake uttalte at det må være lov å tvile på Holocaust, var det ingen som reagerte. Demokratiet må forsvares hver eneste dag ellers forvitrer det”

Michael Kolupek

Sosialhistorisk tyranni kombinert med kvinnehistorie har fortrengt viktigere historieundervisning. Skolen er bare en konsekvens av denne kulturen.

Bernt Hagtvet

Les hele undersøkelsen her:

kommunisme-notat