Ideer

Ikke-sosialistisk samarbeid

I sin leder 5. februar skriver Vårt Land flere ting om meg som er feil, skriver Kristin Clemet. Mitt anliggende er kun at jeg tror at det alt i alt ville være en fordel om de fire partiene på ikke-sosialistisk side ble enige om «noen få punkter» før valget – fordi det kan gjøre potensielt vanskelige saker i valgkampen mindre vanskelige, gi økt troverdighet blant velgerne og signalisere en politisk retning.

Publisert: 7. februar 2013

Av Kristin Clemet, leder i Civita 

I sin leder 5. februar skriver Vårt Land flere ting om meg som er feil. Jeg er ikke «en av arkitektene bak det borgerlige samarbeidet som nå lover å skaffe landet en ny regjering», slik Vårt Land skriver.

Jeg har heller ikke «ivret for en mest mulig konkret politisk plattform før valget». Og jeg mener ikke at «intetsigende debatter (…) kan forebygges med å forhandle frem en borgerlig samarbeidsplattform».

Mitt anliggende, i et intervju i Aftenposten, er kun at jeg tror at det alt i alt ville være en fordel om de fire partiene på ikke-sosialistisk side ble enige om «noen få punkter» før valget – fordi det kan gjøre potensielt vanskelige saker i valgkampen mindre vanskelige, gi økt troverdighet blant velgerne og signalisere en politisk retning.

Som et mulig punkt man kunne avklare, nevner jeg handlingsregelen. Uenighet om handlingsregelen er en potensielt vanskelig sak for opposisjonen i valgkampen – om enn ikke like vanskelig som for eksempel EØS og Nato var, og delvis er, for de rødgrønne.

Oljeboring i nord, som Vårt Land nevner, er en svært vanskelig sak – men ikke en spesielt vanskelig valgkampsak, ettersom situasjonen er den samme både for regjeringspartiene og opposisjonen.

Innlegget er på trykk i Vårt Land 6.2.13.