Hva er frihet?

Er vi friere enn før, eller ser vi tegn på at friheten blir truet i det norske samfunnet i dag? Har vi for mye valgfrihet? I panelet var Audun Lysbakken, Guri Melby, Gunnar C. Aakvaag og filosof i Civita Lars Fr. H. Svendsen. Se film fra boklanseringen og debatten her!