Har ekspertene for mye makt?

Civitafrokost onsdag 3. mars kl. 8.00

Har fagfolkene for stor innflytelse over norsk politikk – eller er politikken for lite kunnskapsbasert? Hva kan politikerne som fagfolkene ikke kan?  Og når må fagfolkene redde politikerne? Er det økonomene som bestemmer mest i norsk offentlig forvaltning?

I panelet var professor Cathrine Holst og førsteamanuensis Johan Christensen, forfattere av boken Ekspertenes inntog, og tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Møtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra møtet:

Du kan også høre møtet som lydfil/podcast i SoundCloud:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »