Ideer

For siste gang

Bård Larsen svarer igjen Leiv Olsen i debatten i Rødt: Vi snakker ikke samme språk, Olsen og jeg. At Rødt foreslår folkeavstemninger og mer demokrati ned til den minste detalj, er å finne i forlengelsen av gamle forestillinger om allmennviljen. Flertallet har alltid rett i alle saker til alle tider. Ingen skal skjermes fra det politiske domenet.

Publisert: 13. september 2012

Av Bård Larsen, historiker Civita.

Leiv Olsen spør nok en gang om jeg er tilhenger av folkestyre (Klassekampen, 12. september). Til det har jeg allerede svart at vi har folkestyre i Norge – altså representativt demokrati – som fungerer utmerket.

Her har folket makt over beslutningene, samtidig som mindretallet har krav på beskyttelse. Derfor har vi også maktfordelingsprinsippet som gjenspeiler kompleksiteten i et samfunn med mange ulike interesser og kulturelle referanser. Loven vedtas over tid og med hodet klart. Det er mange interessegrupper som skal høres.

Vi snakker ikke samme språk, Olsen og jeg. At Rødt foreslår folkeavstemninger og mer demokrati ned til den minste detalj, er å finne i forlengelsen av gamle forestillinger om allmennviljen. Flertallet har alltid rett i alle saker til alle tider. Ingen skal skjermes fra det politiske domenet.

Folkestyret skal ha forrang om nødvendig på tvers av loven, hevder Olsen, som hvis jeg forstår ham rett vil innføre flertallstyranni. Olsen vil at flertallet skal være lovgiver, dommer og eksekutør etter innfallsvinkelen. Det betyr i praksis at loven skal legges ut til folkeavstemning. Hvis 51 prosent ikke vil ha homser i Norge i det absolutte demokrati, så vil homsenes rettsvern ugyldiggjøres.

Innlegget er på trykk i Klassekampen 13. september 2012.