Controlling the internet and digital privacy

Can and should government get a better grip on Internet? If so, how? And how do we ensure data security and privacy for individuals?

Watch video from the breakfast meeting with the panelists David Kirkpatrick, technology journalist, author and founder and CEO of Techonomy Media, Eirik Newth, Norwegian astrophysicist and author of the book Overvåkningssamfunnet («The Surveillance Society»), Berit Svendsen, CEO of Telenor Norway and Eva Jarbekk, parliament appointed chairman of the Data Protection Tribunal Norway and partner at FØYEN Law Office DA.

The meeting is hosted in cooperation with Telenor Norge.

Watch the speeches here:

Watch the debate here:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »