Arnt Stefansens harang

Frilansjournalist og tidligere NRK-korrespondent i Latin-Amerika, Arnt Stefansen, har i en kommentar på NRK Ytring latt sin vrede går utover Civita-medarbeider og forfatter Kristian Tonning Riise. Bakgrunnen er Tonning Riises kronikk i samme fora om Hugo Chavez bortgang.

«Bortsett fra utskjellingene fremstår Stefansens kritikk lite substansiell. Det er liten forskjell på hva Stefansen og Tonning Riise faktisk mener om Venezuela og Chavez. Men Tonning Riise bruker ifølge Stefansen ikke de rette ord og vendinger,» skriver Bård Larsen hos Minerva.

Les artikkelen her.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »