Ideer

Arbeiderpartiet er ikke tøft

Det kan være mange grunner til at Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, men det skyldes ikke at partiet har begynt å sette velferdsordningene under press. Det er ingenting som tyder på at Arbeiderpartiet har tenkt å kutte eller bygge ned det Mediaas og Thorsen fremstiller som fundamentalt for vår frihet, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagsavisen.

Publisert: 19. april 2013

Av Lars Gauden-Kolbeinstveit, rådgiver i Civita

Det er mulig å tenke seg mange forklaringer på hvorfor Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene. I Dagsavisen 16. april forsøker Lars Martin Mediaas og Arve T. Thorsen (Ap) å forklare Arbeiderpartiets dalende popularitet med at partiet visstnok oppfattes som kaldt. De skriver: «På område etter område prøver vi å vise at vi er like tøffe som Frp».

Problemet er at Frp ikke er spesielt tøffe. I europeisk sammenheng er det for et sentrumsparti å regne. Frp er kanskje litt tøffe på asylpolitikk, men det er ulike faktorer som virker her, og mange av Arbeiderpartiets velgere liker nok at partiet har tatt etter Frp i asylpolitikken. På hvilke andre områder Arbeiderpartiet har stjålet Frps «tøffe» klær, har jeg vanskelig for å se. På velferdsområdet kanskje? Frps velferdspolitikk er ikke spesielt liberalistisk eller tøff, men mange liker å tro det. Kanskje også Mediaas og Thorsen.

Det kan, som sagt, være mange grunner til at Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, men det skyldes ikke at partiet har begynt å sette velferdsordningene under press. Det er ingenting som tyder på at Arbeiderpartiet har tenkt å kutte eller bygge ned det Mediaas og Thorsen fremstiller som fundamentalt for vår frihet: sykelønnen, Lånekassen og den offentlige enhetsskolen.

Mediaas og Thorsen blander for øvrig frihet med mulighet. Frihet er ikke å ha økonomisk mulighet til å velge mellom alle alternativer. Likevel er jeg enig i at det frie marked ikke alltid er den beste måten å løse alle samfunnsoppgaver på. Et godt samfunn kjennetegnes av et offentlig finansiert sikkerhetsnett. Men skal vi i Norge bevare dette offentlige sikkerhetsnettet – som på mange måter også er viktig for vår frihet – må sikkerhetsnettet gi rette insentiver, ellers blir det for kostbart. Dagens sykelønnsordning er for kostbar for det offentlige, den gir uheldige insentiver og er dessuten ikke særlig rettferdig. Fellesskapsløsninger må være moderat utformet, hvis de skal være et fungerende alternativ til det frie markedet.

Innlegget er på trykk i Dagsavisen 19.4.13.