Arbeiderpartiet er ikke tøft

Av Lars Gauden-Kolbeinstveit, rådgiver i Civita

 

Det er mulig å tenke seg mange forklaringer på hvorfor Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene. I Dagsavisen 16. april forsøker Lars Martin Mediaas og Arve T. Thorsen (Ap) å forklare Arbeiderpartiets dalende popularitet med at partiet visstnok oppfattes som kaldt. De skriver: «På område etter område prøver vi å vise at vi er like tøffe som Frp».

Problemet er at Frp ikke er spesielt tøffe. I europeisk sammenheng er det for et sentrumsparti å regne. Frp er kanskje litt tøffe på asylpolitikk, men det er ulike faktorer som virker her, og mange av Arbeiderpartiets velgere liker nok at partiet har tatt etter Frp i asylpolitikken. På hvilke andre områder Arbeiderpartiet har stjålet Frps «tøffe» klær, har jeg vanskelig for å se. På velferdsområdet kanskje? Frps velferdspolitikk er ikke spesielt liberalistisk eller tøff, men mange liker å tro det. Kanskje også Mediaas og Thorsen.

Det kan, som sagt, være mange grunner til at Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, men det skyldes ikke at partiet har begynt å sette velferdsordningene under press. Det er ingenting som tyder på at Arbeiderpartiet har tenkt å kutte eller bygge ned det Mediaas og Thorsen fremstiller som fundamentalt for vår frihet: sykelønnen, Lånekassen og den offentlige enhetsskolen.

Mediaas og Thorsen blander for øvrig frihet med mulighet. Frihet er ikke å ha økonomisk mulighet til å velge mellom alle alternativer. Likevel er jeg enig i at det frie marked ikke alltid er den beste måten å løse alle samfunnsoppgaver på. Et godt samfunn kjennetegnes av et offentlig finansiert sikkerhetsnett. Men skal vi i Norge bevare dette offentlige sikkerhetsnettet – som på mange måter også er viktig for vår frihet – må sikkerhetsnettet gi rette insentiver, ellers blir det for kostbart. Dagens sykelønnsordning er for kostbar for det offentlige, den gir uheldige insentiver og er dessuten ikke særlig rettferdig. Fellesskapsløsninger må være moderat utformet, hvis de skal være et fungerende alternativ til det frie markedet.

Innlegget er på trykk i Dagsavisen 19.4.13.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »