Åpen tilgang til forskningsresultater. Norge som foregangsland?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 15. juni.

I mange år er det snakket og skrevet om åpen tilgang (open access) til forskningsresultater, dvs. at forskning som er betalt med offentlige penger, skal være fritt tilgjengelig for alle. Slik er det ikke i dag.

En arbeidsgruppe har nylig foreslått en omfattende endring, som skal sikre åpen tilgang. Men er endring mulig? Er det en nødvendig konflikt mellom kvalitet i forskning og åpen publisering? Hvilke konsekvenser vil en omlegging av publiseringskulturen og –økonomien få? Hva kan Norge bidra med?

I panelet var: Bjørn Haugstad, statssekretær (H) i Kunnskapsdepartementet, Torkel Brekke, leder for arbeidsgruppen for åpen tilgang og Tore Slaatta, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Laura Jandal, professor i russisk ved UiT Norges arktiske universitet.

 Innlegg:

Debatt:

Podcast:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »