Thorhild Widvey

Styremedlem

Er styremedlem i Civita. Widvey har omfattende styreerfaring fra over 50 store offentlige og private virksomheter, børsnoterte og private. Hun er blant annet styreleder i Statkraft, Festspillene i Bergen, Konserthuset i Stavanger og Antidoping Norge. Widvey har vært kulturminister (2013-2015), olje- og energiminister (2004-2005), statssekretær i Utenriksdepartementet (2003-2004), Fiskeridepartementet (2002-2003), og var innvalgt på Stortinget fra Rogaland 1989–1997.  Widvey har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Idrætshøjskolen i Århus.

« Tilbake til Styret