Kristine Næss

Prosjektmedarbeider

Kristine skriver på et notat om kommunesammenslåing. Kristine har en master i politisk økonomi fra Universitetet i Amsterdam og har blant annet skrevet masteroppgave om effekten av sosialt kapital på valgdeltakelse. Hun har tidligere vært praktikant i EU-parlamentet, og jobber nå mot sin andre master i samfunnsøkonomi.

« Tilbake til Medarbeidere