Øystein Sørensen

Akademisk Råd

Øystein Sørensen er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Særlige interesseområder: Politiske ideologier som liberalisme, kommunisme, fascisme, nasjonalsosialisme og islamisme. Sørensen har ledet flere større forskningsprosjekter, blant annet om norsk nasjonal identitetsutvikling, 1905 og rettsoppgjøret etter annen verdenskrig. Sist utgitte bok (sammen med Nik Brandal): Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018.​