Tåler jordkloden mer vekst?

Civitafrokost torsdag 17. desember

Handelsnæringen har spådd at julehandelen blir større enn noensinne. Men tåler jordkloden økt forbruk og fortsatt økonomisk vekst? Må vi stramme kraftig inn og legge om livsstilen vår – eller trenger vi tvert om økonomisk vekst for å løse klimaproblemene? Hvordan kan vi legge om til en grønnere og sunn økonomisk vekst?

I panelet var: Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Konservativt klimanettverk, Anders Bjartnes, daglig leder og ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for publikasjonene til Norsk Klimastiftelse, og Per Espen Stoknes, forsker og leder for BI Senter for Grønn Vekst, og forfatter av boken «Grønn vekst – en sunn økonomi for det 21. århundre».

Møtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Se video fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »