SVs «demokratiske bedrifter»

Innlegg i VG 4. mars: SVs «demokratiske bedrifter» av Dag Ekelberg. – SVs forslag minner om DDRs Volkseigene Betriebe…


LO-leder Gerd Liv Valla har rett i at det neppe er en god idè å ha en næringsminister fra Sosialistisk Venstreparti. Hvis verdiskaping er et mål, noe det jo bør være dersom man skal ha goder å fordele, er det påfallende hvor gammeldagse og markedsfiendtlige SV er. Etter å ha sett nærmere på partienes programmer er det ingen tvil om at SV utmerker seg i manglende forståelse for at privat eiendomsrett er en grunnleggende forutsetning for en fri og dermed fungerende økonomi.


 


Partiet liker å fremstå som fremtidsrettet i næringspolitikken. Etter å ha lest programmet får man følelsen av det stikk motsatte. Partiet slår i første kapittel fast at det er et sosialistisk parti. Mange vil mene at dette diskvalifiserer partiet fra å kunne mene noe i nærheten av å være fornuftig om næringspolitikk, men la oss se litt nærmere på programmet. Det er tross alt et mulig regjeringsparti det dreier seg om.


 


Programmet reiser nemlig en rekke grunnleggende spørsmål om synet på eierskap.I tillegg til velkjent stoff om å øke det offentliges eierskap i næringslivet, går man i programmet inn for det man kaller ”økonomisk demokrati”.  ”Det bør derfor settes i verk reformer som øker felleskapets styringsmuligheter og de ansattes makt over egne arbeidsplasser”, står det på side 16 i programmet. Hva slags reformer er det SV ser for seg?  Ønsket om en ny selskapsform kalt ”demokratiske bedrifter” innebærer vel at SV mener dagens bedrifter er udemokratiske?


 


I programmet står det mer om dette: ”SV ønsker å stimulere til framveksten av bedrifter som er styrt etter andre prinsipper enn maksimal avkastning, og som er demokratiske. SV vil ha en ny selskapsform for slike demokratiske bedrifter som er eid og styrt av de ansatte i felleskap. Staten må legge til rette for slike bedrifter.” Hvordan vil man gjøre det? Denne konstruksjonen minner om det man i DDR kalte volkseigene Betriebe  (VEB) – ”folkets egne bedrifter”. Det fungerte ikke noe særlig for å si det mildt. Det ga riktignok langt fra  ”maksimal avkastning”, men spesielt demokratisk var det aldri.


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »