Skuffende, men bedre enn ingenting fra WTO

Aldri i internasjonale forhandlingers historie har så mange jobbet så lenge for å oppnå så lite. Det er Financial Times journalist Guy de Jonquières som, med en omskrivning av Churchills kjente ord, mener dette kan ses på som en oppsummering av forhandlingene i Hong Kong.


Men det ble oppnådd noe, tross alt: Innen 2013 skal industrilandenes eksportsubsidier være avskaffet. Disse subsidiene utgjør ikke mer enn 3,5 prosent av den totale landbruksstøtten. EUs landbrukspolitikk skal reformeres og høyst sannsynglig ville eksportssubsidiene uansett stått for fall. Doha-runden eller ”Utviklingsrunden” som den kalles, oppnådde noe i forhold til de aller fattigste: De femti minst utviklede landene blir lovet toll-og kvotefri adgang for 97 prosent av sin eksport før 2008.


De vanskeligste spørsmålene ble utsatt til neste år.


Frihandelstilhengere har ingen grunn til å juble. Derimot kan man se på WTO-møtet som en mellomstasjon på veien mot friere verdenshandel. Resultatene i Hong Kong åpner for bilaterale firhandelsløsninger.


 


Mer om WTO-forhandlingene 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »