Skatter og verdighet

At et høyt skattenivå har negative virkninger for vekstevnen i økonomien er kjent. Men, er det en sammenheng mellom skattenivå og verdighet? Foreleser på CIVITAS Oscarsborgseminar 2004, Dr. Nils Karlson, tar opp temaet i dette paperet som har vakt internasjonal oppsikt.


Les paperet Dignity and the Burden of The Welfare State på hjemmesiden til utredningsinstitutet RATIO


 


For mer informasjon om Oscarsborgseminaret, kontakt Dag Ekelberg (dag@civita.no)

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »