Retter baker for smed

Snorre Valen kritiserer i en kronikk i Dagbladet 5. mars 2012 Kåre Willoch for å stå bak ”det enkeltstående mest urettferdige grepet i norsk politikk: frislippet av boligmarkedet (…) Det er sosial skeivfordeling med imponerende presisjon, og et monument over urettferdigheten som oppstår når det er marked, ikke mennesker, som styrer.”

Valen tar her grundig feil. I likhet med visse markedsfundamentalister (som det egentlig er forsvinnende få av, men som er nyttige å ta i bruk når vi diskuterer) tyr Valen til enkle svar når han ser et problem. Markedsfundamentalistens svar på alle problemer er mer marked. Valens svar på problemene i boligmarkedet er besynderlig likt, bare med motsatt fortegn: Mindre marked.

Les blogginnlegget til Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minerva

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »