Reegårds virkelighet

2. juni skriver LO-økonom Stein Reegård om at kombinasjonen av ens bilde av virkeligheten og ens verdier gir politiske holdninger. I et lite land som Norge er verdiene ganske felles selv om små forskjeller foreligger. For å få fart på debatten tillater man seg derfor ofte å bli ekstrem eller selektiv i beskrivelsen av virkeligheten. Dette gjør det vanskelig å føre en meningsfylt diskusjon, skriver styremedlem i CIVITA Aage Figenschou i Aftenposten 8. juni 05


Les hele innlegget her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »