Økt økonomisk frihet i verden

– Antagelig var journalisten Martin Wolf inne på noe riktig når han skrev at anti-liberale holdninger som ble med ned da det 20. århundres nasjonalisme og totalitarisme forliste, er i ferd med å boble opp igjen til overflaten i det politiske liv, skriver Dag Ekelberg i denne artikkelen i Minerva om den nylig avholdte «Globaliseringskonferansen» og rapporten «Economic Freedom of The World».


Les artikkelen på Minervas hjemmeside

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »