Nytt Civita-notat: Det grønne skiftet – hva må gjøres?

Dette notatet er skrevet av Terje Osmundsen. Notatet gis ut i forbindelse med frokostmøtet 11. juni 2013, hvor tema er ”Det grønne skiftet.” Innholdet i notatet står for forfatterens regning.

Får vi et regjeringsskifte til høsten, er det en gyllen anledning til tenke nytt i klima- og energipolitikken. Vi trenger reformer som utløser private lavkarboninvesteringer, og som stimulerer bedriftene og kommunene til å gå foran i det grønne skiftet.

Nyheten om at store deler av oljeformuen bygger på reserver som trolig er ubrennbare, er noe vi så langt har valgt å fortrenge. Svært store verdier kan gå tapt i Statoil, Petoro og Oljefondet, dersom vedvarende press på olje- og gassprisene fører til lavere inntekter og nedskriving av olje- og gassverdier. Ved å gå inn for det grønne skiftet nå, sikrer vi også at norsk økonomi og næringsliv utvikler flere ben å stå på.

I klimapolitikken er det blitt for mye ekspertdiskusjoner om klimakvoter, klimaforlik, regnskogfond og «månelanding». Det landet trenger en politisk ledelse som våger å slippe markedene og menneskenes private utfoldelseskraft løs.

Last ned og les notatet her: Civita-notat_13_2013

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »