Carema, mediene og skandalen som ikke var noen skandale

I de skandinaviske landene har det offentlige lenge hatt tilnærmet monopol på å yte omsorgstjenester til eldre og syke. Spørsmålet om konkurranse i helse- og omsorgssektoren er svært omstridt. Diskusjonen om hvordan en økende andel eldre mennesker skal få god omsorg, blir derfor et kjernespørsmål i årene fremover.

I Sverige eksploderte den såkalte Carema-skandalen høsten 2011. Dette notatet redegjør for påstandene, mytene og fakta i den mye omtalte Carema-skandalen. Notatet vil vise hvordan ”skandalen” oppsto, og hvor feilaktig mediebildet var. Deretter vises det til hvordan bildet av den private tjenesteleverandøren Carema viste seg å være sterkt misvisende.

Last ned og les notatet her: Civita-notat_9_2013

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »