Ny rapport: Økonomisk frihet i verden

Fraser Institute i Canada, i samarbeid med Civita og flere internasjonale tenketanker, har nylig utgitt rapporten Economic Freedom of the World. Rapporten, som rangerer 130 land etter grad av økonomisk frihet, er samtidig en omfattende analyse av betydningen av økonomisk frihet for demokrati og velferd.Hele rapporten med data for 130 land.


 


Sentrale funn i årets rapport:


 


 • Den tidligere påviste trenden i retning av større global økonomisk frihet fortsetter.

 •  


 • Politiske og sivile rettigheter er best utviklet i landene med størst økonomisk frihet

 •  


 • Landene med friest økonomi har høyest økonomisk vekst: Landene i den høyest rangerte fjerdedelen har en gjennomsnittlig økonomisk vekstrate per capita på 2,1 prosent, sammenlignet med en negativ vekst på 0,2 prosent for landene i den lavest rangerte fjerdedelen, altså landene med lavest grad av økonomisk frihet.

 •  


 • Landene med friest økonomi har lavest arbeidsledighet: Gjennomsnittet for arbeidsledighet i den høyest rangerte fjerdedelen er på 5,9 prosent, sammenlignet med 12,7 prosent i den lavest rangerte fjerdedelen.

 •  


 • Levealderen er over 20 år lenger i de økonomisk frieste landene enn i de minst økonomisk frie landene: Gjennomsnittlig levealder i den høyest rangerte fjerdedelen er på 77,8 år, sammenlignet med 55 år i den lavest rangerte fjerdedelen.

 •  


 • Barnedødeligheten er dramatisk lavere i land med høy grad av økonomisk frihet enn i de økonomisk minst frie landene.

 •  


 • Befolkningens tilgang til rent vann blir bedre med økt økonomisk frihet: I den høyest rangerte fjerdedelen har 97,9 prosent av befolkningen tilgang til rent vann. I den lavest rangerte fjerdedelen har 71,1 prosent av befolkningen tilgang til en renset vannkilde.

 •  


 • Landene i den høyest rangerte fjerdedelen har også langt flere politiske rettigheter enn landene med lavere økonomisk frihet.


 • Blant landene med størst økning i graden av økonomisk frihet de siste 25 år er Ungarn, Island, El Salvador, Zambia, Polen, Bolivia, Israel, Ghana, Uganda, Peru og Nicaragua. Blant landene med redusert økonomisk frihet de siste 25 år finner vi Burma, Venezuela og Zimbabwe.


  De fleste av de lavest rangerte landene er afrikanske, latin-amerikanske eller tidligere kommunist-stater. Botswana utmerker seg positivt på en 35 plass – den beste plasseringen for et afrikansk land sør for Sahara.


  På bunnplasseringene finner vi land som f.eks Rwanda, Burundi, Algerie, Venezuela og og Zimbabwe. Det foreligger ikke data for Cuba og Nord Korea, men disse landene ville antagelig landet helt på bunnen av listen.


   


  Om Economic Freedom of the World:


  Rapporten, som utgis av Fraser Institute i Canada, måler i hvilken grad et lands politikk og dets institusjoner prioriterer økonomisk frihet. Med økonomisk frihet mener man her individuell valgfrihet, frivillighet, konkurranse og vern om eiendomsretten.


  Rapporten ble første gang utgitt i 1996. Årets publikasjon rangerer 130 land for 2004.


  Civita er co-utgiver av rapporten.


   


   


   


   


   

  Støtt Civita

  Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

  Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

  GI DITT BIDRAG HER »