Norsk utviklingspolitikk i rask endring

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 21. juni.

Utenriksminister Børge Brende om det utviklingspolitiske regnskapet: Hva ligger fast, og hvor må det tenkes nytt? Hva blir de lange linjene, og hva blir Regjeringens fotavtrykk i utviklingspolitikken?

Møtet ble arrangert i samarbeid med UD, og utenriksminister Børge Brende innledet.

Innlegg:

Debatt:

Podcast:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »