Muhammad Yunus og Grameen Bank tildelt fredsprisen

Muhammad Yunus og Grameen Bank tildelt Nobels Fredspris 2006. Yunus, som er stifteren av Grameen Bank og pionèr innen mikrokreditt inspirerte CIVITAs utgivelse av boken Fra almisser til verdighet.


Ordet ”mikrokreditt” var helt ukjent inntil det ble et begrep i 1970-årene. I virkeligheten er mikrokreditt ikke noe nytt. Det dreier seg om å vise tillit til mennesker som ikke har annen sikkerhet å vise til enn sin egen verdighet og vilje til å gjøre noe for å bedre egen tilværelse. Tillit, respekt og ikke minst verdighet er sentrale stikkord for fungerende mikrokreditt. Mikrokreditt er en rendyrket form for ”hjelp til selvhjelp” som så langt har vist seg å være effektivt.


Mens konvensjonelle banker baserer seg på at den som har mest fra før også kan låne mest, er det motsatt for mikrokreditt. Muhammad Yunus, pioneren innen mikrokreditt og grunnlegger av Grameen Bank i 1976 uttaler om dette: ”Konvensjonelle banker vurderer hva en låntager allerede har av verdier, mens Grameen Bank vurderer hvilket potensiale som kan bli utløst hos den fattige dersom vedkommende får tilgang til lån.


Tallene taler for seg selv. Tilbakebetalingsraten i den mest kjente mikrokredittinstitusjonen i verden, Grameen Bank, er på 99 prosent. Dette står ikke tilbake for de beste av de konvensjonelle bankerne.


Mikrokreditt utfordrer tradisjonell bistand som ikke stiller krav til mottagerne eller som ikke gis direkte til dem man ønsker å hjelpe. Samtidig er mikrokreditt et verdifullt supplement til mye av den tradisjonelle bistanden. ”Mikrofinans er langt mer enn et redskap for å generere inntekter. Ved direkte å gjøre det mulig for folk, spesielt kvinner,  å bedre sin egen situasjon, spiller mikrokreditt en nøkkelrolle i arbeidet for å oppfylle FNs milleniumsmål”, uttaler lederen for UNDP, Mark Malloch Brown.


 


Les mer om mikrokreditt fra Civitas hjemmeside:


Muhammed Yunus, stifteren av Grameen Bank om erfaringene med mikrokreditt i bekjempelsen av fattigdom.
Les mer >>>


 


 


«Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt – bank for fattige» Denne boken er en innføring i mulighetene ved fattigdomsbekjempelse gjennom mikrokreditt. Mikrokreditt er en rendyrket ”hjelp til selvhjelp” som fremmer entreprenørskap og setter hver enkelt fattig i ”førersetet i egne liv”. Les mer >>>


 


 


 


Mikrokreditt kombinerer fattigdomsbekjempelse med entreprenørskap. Dermed er dette et effektivt virkemiddel for velstandsvekst som bør få langt større oppmerksomhet. Dette var hovedbudskapet fra CIVITAs lansering av boken «Fra almisser til verdighet?» 1. des. 2005. Les mer >>>


 


 


 


Er de offentlige finansierte bistandsmiljøene skeptiske til at markedet og finansinstitusjoner skal vise seg som effektive virkemidler i bekjempelsen av fattigdom? Dette skriver Dag Ekelberg om i Dagbladet fredag 23. desember 2005. Les hele artikkelen i Dagbladets nettutgave her.


 


 


Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »