Mer marked hjelper fattige

Mange mener betydelig statlig styring må til for at også de fattige skal nyte godt av økonomisk fremgang. En ny undersøkelse av graden av økonomisk frihet i ulike land tyder på at det ikke uten videre er riktig, skriver Are Slettan i NA24 i dag og viser til rapporten Economic Freedom of the World, utgitt av Fraser Institute bl.a i samarbeid med Civita.


Les hele artikkelen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »