Lynn Brewer – ENRON’s Whistleblower

LYNN BREWER, ble verdenskjent da hun som ENRON executive avslørte grådighet og en serie med lovbrudd i selskapet. Til forsamlingen på CIVITAs frokostseminar 26. mai beskrev hun et selskap som utviklet seg til et monster hvor juks var hovedregelen.
Lynn Brewer er invitert til Norge av it-selskapet SAS Institutes. Brewers tale på CIVITAs frokostseminar var den eneste offentlige opptredenen under hennes besøk til Norge. Forsamlingen på Hambros fikk høre en rystende skildring av ukultur og manipulasjon med tall som involverte langt flere enn toppledelsen i selskapet. Lynn Brewer sa i fra der andre tiet og tok imot store summer for å se en annen vei.


Etter Brewers avsløring av Enron har det vært såkalte whistleblowers som har avslørt juks i over 800 amerikanske selskaper.


Brewers anbefaling til norske politikere er opprettelsen av interne ombud i bedriftene som kan ta imot varsler fra egne ansatte som oppdager lovbrudd.


Enron viste at markedet straffer dem som ikke følger spillereglene. Før media eller myndigheter grep fatt i saken, var det kjent i markedet at Enron hadde blåst opp tallene sine. Aksjekursene stupte og katastrofen var et faktum.


 


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »