Liberté! Egalité! Sororité!

Kvinner kommer godt ut av globaliseringen, skriver Jan Arild Snoen.


Kvinner i globaliserte land deltar større grad i arbeidslivet og tjener egene penger, enn medsøstre i den fattigste delen av verden. Men globalisering styrker også demokratiet, noe som styrker kvinners røst, skriver Snoen i en artikkel på Tech Central Station.


Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »