Økonomi

Køprising er en del av løsningen

NAF konkluderer med at kø koster det norske samfunnet 2,5 millioner kroner i minuttet. Selv om økte bevilgninger antageligvis er helt nødvendig, er det neppe tilstrekkelig. Vi trenger sterkere incentiv for redusert bilkjøring i form av køprising (rushtidsavgift), skriver Eirik Løkke i Aftenposten.

Publisert: 23. august 2013

Av Eirik Løkke, rådgiver i Civita

En undersøkelse fra TNS Gallup på vegne av NAF konkluderer med at kø koster det norske samfunnet 2,5 millioner kroner i minuttet. Bare i Oslo koster ett minutts kø over én million kroner.

Selv om økte bevilgninger antageligvis er helt nødvendig, er det neppe tilstrekkelig. Vi trenger sterkere incentiv for redusert bilkjøring i form av køprising (rushtidsavgift), noe Jan Arild Snoen har argumentert for i en Civita-rapport. Køprising er et godt tiltak fordi det er den mest kostnadseffektive måten å prise et knapphetsgode på. Ved å prissette veibruken i rushtiden, vil markedsmekanismene fordele det knappe gode en veiplass i rushtiden er. Den store fordelen med markeder er nettopp deres evne til å fordele knappe ressurser på en effektiv måte. Køprising er av den grunn det mest kostnadseffektive tiltaket for å møte transportutfordringen. Men det er dessverre ingen garanti for at forslaget blir gjennomført.

Innlegget er på trykk i Aftenposten 23.8.13.