Køprising er en del av løsningen

Av Eirik Løkke, rådgiver i Civita

En undersøkelse fra TNS Gallup på vegne av NAF konkluderer med at kø koster det norske samfunnet 2,5 millioner kroner i minuttet. Bare i Oslo koster ett minutts kø over én million kroner.

Selv om økte bevilgninger antageligvis er helt nødvendig, er det neppe tilstrekkelig. Vi trenger sterkere incentiv for redusert bilkjøring i form av køprising (rushtidsavgift), noe Jan Arild Snoen har argumentert for i en Civita-rapport. Køprising er et godt tiltak fordi det er den mest kostnadseffektive måten å prise et knapphetsgode på. Ved å prissette veibruken i rushtiden, vil markedsmekanismene fordele det knappe gode en veiplass i rushtiden er. Den store fordelen med markeder er nettopp deres evne til å fordele knappe ressurser på en effektiv måte. Køprising er av den grunn det mest kostnadseffektive tiltaket for å møte transportutfordringen. Men det er dessverre ingen garanti for at forslaget blir gjennomført.

Innlegget er på trykk i Aftenposten 23.8.13.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »