Kinesisk økonomi; fra beundring til bekymring

Se video fra frokostmøtet her:

Civita inviterte til frokostmøte onsdag 8. juni.

Overgangen fra å være en fremvoksende til å bli en utviklet økonomi er krevende, og usikkerheten er stor om hvor godt Kina vil mestre den. Kinesisk økonomi vil måtte over i en ny fase, hvor veksten må komme fra egen kreativitet.

I panelet var: Hovedinnleder Michael Drury, sjeføkonom i McVean Trading & Investments i Memphis, Tennessee. Kommentarer fra Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning og Henning Kristoffersen, direktør for samfunnskontakt i Asia, DNV GL.

Hør podcast fra møtet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »